Când globul se-nvârteşte
Pe-un deget îngheţat
Şi sângele-n impulsuri
Decade în neant,
Ne bântuie un crivăţ
Cu-n urlet de nebun,
Încercuind planeta
În viscol şi furtuni.

Şi nu mai curge-n lume,
În mare nici un râu,
Pe dealuri şi pe vale,
Doar noru-i încă viu,
Pe mine şi pe tine,
Pe-ntreaga omenire,
Nu ne-ncălzeşte pieptul,
Nici stările de bine.

Şi ne-amorţeşte-n cuget,
Tot gerul geruit,
Când sloiurile-n timpuri
Se scurg în noi mocnit
Şi-n destrămare ,norii
În suflet se preling
Din zile, între solstiţii
Simţirile… se sting.

Noianuri de avalanşe,
Escaladând versanţi,
Se prăbuşesc în fire
Din ani cicatrizanţi
Şi-n hăul din abisuri,
Prăpăstii mă-nfior
Şi-n golul din arcade
Simţirile ne dor.

Revino, primăvară,
Cu minutaru-n timp,
Purcede-n anotimpuri
Şi-n noi în contratimp,
Şi-n dezacord pământu-n
Sistemul planetar
Să-ntoarcă-a patra filă
Din noul calendar.

Prim

Advertisements